Wybór właściwej obsługi informatycznej dla firm

Wybór właściwej obsługi informatycznej dla firm

Informatyczna obsługa firm czy i kiedy jest potrzebna serwis informatyczny?
bezpieczeństwo w firmach

Wybór odpowiedniej usługi IT dla Twojej firmy będzie zależał od kilku czynników. Niektóre firmy zapewniają obsługę IT dla firm bez dedykowanego menedżera konta, co może prowadzić do problemów komunikacyjnych, marnotrawstwa i nieefektywnego planowania. Opiekun klienta pomoże Twojej firmie utrzymać się na właściwym torze poprzez dostarczanie przejrzystych informacji i rozwiązywanie konfliktów. Ponadto, mogą pomóc Ci przewidzieć przyszłe potrzeby, oszczędzając czas i pieniądze.

Rozwiązanie IT oparte na biznesie

Rozwiązanie IT dla firm sterowane przez biznes to bardziej elastyczne podejście do IT. Podczas gdy IT pozostaje zaangażowane w nowe rozwiązanie i wspiera technologię, biznes sprawuje kontrolę nad projektem. Może to prowadzić do większej elastyczności budżetowej w sposobie realizacji projektu. Może również zmniejszyć ogólną powierzchnię ataku, co pomaga uniknąć naruszeń bezpieczeństwa.

Proces tworzenia rozwiązań IT sterowanych przez biznes polega na współpracy pomiędzy zespołami biznesowymi i informatycznymi w celu stworzenia oprogramowania odpowiadającego potrzebom biznesowym. Pomaga to również firmom obniżyć koszty i poprawić ich efektywność. Proces BDD obejmuje cztery fazy: koncepcję, rozwój, testowanie i wdrożenie. Pierwsza faza rozpoczyna się od strategii biznesowej, która następnie jest przekładana na rozwiązanie informatyczne. Druga faza polega na dopasowaniu warstwy biznesowej i informatycznej. Takie dopasowanie ułatwia wprowadzanie zmian w systemach informatycznych i pozwala na skrócenie czasu realizacji.

Business-Driven Roadmap to ramy planowania IT oparte na celach biznesowych. Sprzyja ona lepszemu dopasowaniu celów informatycznych i biznesowych, co czyni ją cennym narzędziem dla działów informatycznych i pracowników poszukujących sensownej pracy. Przyjęcie rozwiązania IT opartego na koncepcji Business-Driven pozwala uniknąć pułapek związanych z wyborem jednego dostawcy technologii.

Platforma chmurowa lub oferta SaaS

Platforma chmurowa lub oferta SaaS to usługa oprogramowania, którą firmy wykorzystują do udostępniania swoich danych z dowolnego miejsca. Użytkownicy nie instalują oprogramowania; po prostu łączą się z siecią usługodawcy i korzystają z niego tak, jak z każdej innej aplikacji. Wiele firm wdraża tę usługę, aby poprawić efektywność swojej działalności. Korzyści z tego typu usług wykraczają daleko poza przechowywanie danych. Może ona pomóc firmom w sprostaniu wielu wyzwaniom, w tym monitorowaniu dzienników aplikacji i analizowaniu dużych ilości danych o klientach.

Usługi SaaS są zazwyczaj skalowalne i wysoce konfigurowalne. Nie wymagają one żadnego sprzętu ani dodatkowego wsparcia i mogą być zakończone w dowolnym momencie. Co więcej, dostawcy SaaS mogą automatycznie przeprowadzać aktualizacje i poprawki, co zmniejsza obciążenie wewnętrznego personelu IT.

Elastyczność usługi IaaS umożliwia klientom skalowanie w górę i w dół w odpowiedzi na skoki ruchu. Eliminuje to kompromis między zakupem nadmiernej pojemności a cierpieniem z powodu niskiej wydajności lub przestojów. Oferuje również firmom możliwość tworzenia wielu nadmiarowych serwerów w kilku lokalizacjach geograficznych.

Usługi SaaS są hostowane w chmurze, a dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki internetowej, klienta stacjonarnego lub aplikacji mobilnej. Użytkownicy płacą za tę usługę miesięczną lub roczną opłatę, a sprzedawca zajmuje się całą infrastrukturą potrzebną do świadczenia usługi. Dostawca SaaS zarządza również aktualizacjami, poprawkami i bezpieczeństwem. Klienci mogą dodawać więcej użytkowników i pamięci masowej w miarę potrzeb.

Cloud computing przeszedł długą drogę w krótkim czasie. Wraz z rosnącą świadomością usług SaaS, dostawcy usług w chmurze są w stanie szybko rozwinąć swoją ofertę i opracować zintegrowane, kompleksowe rozwiązania. Dzięki tym usługom przedsiębiorstwa zyskują czas, by skupić się na swoich podstawowych kompetencjach.

Wsparcie działu pomocy technicznej

Wsparcie Help desk jest istotną częścią każdej obsługi informatycznej firm. Jego zadaniem jest zapewnienie szybkiej, prostej pomocy w podstawowych kwestiach informatycznych. Zgłoszenia te należą do poziomu pierwszego wsparcia i są zazwyczaj rozwiązywane przez telefon lub za pośrednictwem połączenia zdalnego. Celem help desk jest sprawienie, aby doświadczenie klienta było jak najbardziej pozytywne. Typowe problemy rozwiązywane przez help desk to problemy z hasłami, wsparcie dla oprogramowania i aplikacji oraz tworzenie kopii zapasowych serwerów.

Help desk może pomóc firmom na wiele sposobów. Oprócz zapewnienia natychmiastowej pomocy w przypadku typowych problemów, pomaga również działom IT śledzić problemy i dokumentować rozwiązania. Informacje te mogą być przydatne w zapobieganiu przyszłym problemom i pomagać organizacji w byciu bardziej odpornym. Niezależnie od tego, czy firma posiada help desk IT, czy też zleca usługi help desk na zewnątrz, może być cennym partnerem w czasie potrzeby.

Dane zebrane przez help desk mają kluczowe znaczenie dla zarządzania usługami IT. Dane te pomagają zespołowi IT zrozumieć, jak najlepiej obsługiwać swoich klientów. Help desk może wysyłać gotowe odpowiedzi lub stworzyć portal samoobsługowy z poradnikami i najczęściej zadawanymi pytaniami. Help desk może również zbierać informacje o satysfakcji pracowników, co pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnić lepszą obsługę pracowników.

Dostawca help desk może być dostosowany do potrzeb firmy. Może to być w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy. Niektórzy dostawcy pozwalają również na niestandardowy model cenowy.

Monitorowanie sieci pod kątem problemów

Monitorowanie sieci może zapobiec przestojom i pomóc w identyfikacji problemów, zanim staną się one nagłymi sytuacjami. Może również pomóc w ustaleniu przyczyny problemu, np. gdy serwer pracuje z nadmierną wydajnością. Oznacza to, że będziesz mieć wiedzę potrzebną do podjęcia działań, zanim problem stanie się katastrofą.

Narzędzia do monitorowania sieci, takie jak Opsview, mogą pomóc Ci zrozumieć, jak Twoja sieć jest wykorzystywana. Zapewniają one 360-stopniowy widok infrastruktury sieciowej, w tym transferów danych, utraty pakietów i stanu węzłów końcowych. Zapewniają również alerty i komunikaty oparte na aktywności sieciowej. Mogą nawet wskazać problematyczne aplikacje i podjąć środki zaradcze.

Ponieważ środowiska IT stają się coraz bardziej złożone, ich monitorowanie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Co więcej, wzrost liczby urządzeń Internetu rzeczy (IoT) będzie się tylko zwiększał. Te połączone urządzenia mogą poprawić wydajność pracowników i doświadczenia klientów. Raport Gartnera przewiduje, że do końca 2016 roku na świecie będzie ponad 25 miliardów podłączonych urządzeń. Z tymi wszystkimi nowymi informacjami w zasięgu ręki, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, że firmy są w stanie monitorować swoją sieć pod kątem problemów i podejmować działania naprawcze.

Korzyści z używania oprogramowania do monitorowania sieci obejmują zmniejszenie przestojów i lepsze zadowolenie klientów. Ponadto może ono pomóc w wykrywaniu zmian wydajności, dzięki czemu można je szybko rozwiązać. Ponadto oprogramowanie do monitorowania sieci może pomóc w zrozumieniu, czy sieć jest prawidłowo wykorzystywana i czy nadszedł czas na jej modernizację.

Oprócz monitorowania różnych elementów sieci, monitorowanie doświadczeń cyfrowych może być cenne w rozwiązywaniu problemów sieciowych. Dane z monitoringu mogą pokazać, które interfejsy są najwyżej i najniżej wykorzystywane oraz czy powodują błędy, czy nie. Możliwe jest również przeanalizowanie liczby utraconych pakietów i tego, ile z nich musi być retransmitowanych.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci

Właściwe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa sieci jest istotnym elementem strategii bezpieczeństwa firmy. Powinno ono monitorować system plików, rejestr i pamięć sieci w poszukiwaniu luk i złośliwego oprogramowania. Powinno również umożliwiać opcjonalną ochronę przed innymi rodzajami oprogramowania i zagrożeń. Dobre rozwiązanie bezpieczeństwa sieciowego pozwoli użytkownikom na dostęp tylko do tych danych i oprogramowania, które są ausztachetyzowane przez firmę. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony należy szukać rozwiązań wyposażonych w wiele technologii, w tym uwierzytelnianie wieloczynnikowe oraz funkcję wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Dobre rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa sieci może identyfikować i zapobiegać podatnościom oraz utrzymywać sprawne działanie systemów. Powinno również zarządzać aktywami i zapobiegać nieausztachetyzowanemu dostępowi do krytycznych danych. Powinno być w stanie zdalnie monitorować i zarządzać usługami sieciowymi, a także wyłączać wszelkie usługi, które nie są ściśle niezbędne. Ponadto, powinien wdrożyć scentralizowane rozwiązania uwierzytelniania wobec aktywów w DMZ.

Bezpieczeństwo sieci ma krytyczne znaczenie dla firm XXI wieku. Jednak wiele przedsiębiorstw wciąż ma problemy ze zdefiniowaniem rozwiązań, których potrzebują do ochrony swojej sieci. W rezultacie organizacje często pomijają ważnych użytkowników i systemy, które należy zabezpieczyć. Te niezabezpieczone systemy stanowią przerwane ogniwa w łańcuchu bezpieczeństwa. Niewystarczające egzekwowanie zasad dotyczących haseł może sprawić, że organizacje będą narażone na ciche awarie i kradzież danych uwierzytelniających metodą brute-force.

Zapory ogniowe to kolejny kluczowy element rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego. Systemy te monitorują ruch przychodzący i wychodzący, skanując ładunki w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Pomaga to zapobiegać przedostawaniu się złośliwego oprogramowania do sieci i uniemożliwia pracownikom wysyłanie wrażliwych danych poza sieć.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

akte