Muzyka – młoda polska i WITOLD LUTOSŁAWSKI

Muzyka – młoda polska i WITOLD LUTOSŁAWSKI

MŁODA POLSKA

  1. Ogólnie

   • określa kompozytorów polskich przełomu XIX\XX

   • nazwa przejęta od ruchu literackiego (Artur Górski –artykuł „Młoda Polska”)

   • filharmonie i dyrygenci odrzucali twórczość młodych kompozytorów, więc utworzyli „Spółkę nakładową młodych kompozytorów polskich”, która miała organizować koncerty, wydawać kompozycje

   • W skłąd grupy wchodzili: Grzegorz Fittelberg, Ludomir Różycki, Apolinary Szeluto, Karol Szymanowski, opiekunem był książe W.Lubomirski

 1. Mieczysław Karłowicz

  • najstarszy z młodopolskich kompozytorów, nie należał do „Spółki”, ale popierał jej dążenia

  • studiował grę na skrzypcach, muzykologię, kompozycję

  • pierwsze kompozycje – pieśni do słów K. Przery-Tetmajera

  • pasja – taternictwo – był współzałożycielem TOPRu, zmarł w górach (33 lata)

  • dwoistość, dualizm twórczości – połączenie mistycyzmu z chłodnym warsztatem kompozytorskim

  • pisał pieśni, utwory fortepianowe, kameralne. Trzon – kompozycje symfoniczne

  • Symfonia „Odrodzenie” – opatrzona komentarzem

  • Koncert skrzypcowy A-dur – wypełnia lukę między Wieniawskim a Szymanowskim, klasycznie 3-częściowy,przerysowanie partii orkiestrowej

  • Poematy symfoniczne:

   • Powracające fale”

   • Odwieczne pieśni” – cykl 3 cz.: Pieśń o wiekuistej tęsknocie, Pieśń o miłości i śmierci, Pieśń o wszechbycie; łączą je wspólne motywy przewodnie

   • Rapsodia litewska”

   • Stanisław i Anna Oświacimowie”

   • Smutna opowieść” – preludia do wieczności, pokrewne eksprezjonizmowi

   • Epizod na maskaradzie” – dokończony przez Fittelberga

 2. Karol Szymanowski

  • pianista, teoretyk

  • był rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie

  • otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielońskiego

  • uważa się go za kompozytora ekspresjonistycznego

  • I okres twórczości:

   • fascynacje kompozytorami późnoromantycznymi, Wagnerem, Skriabinem

   • pisze „Preludia”, etiudy (np. etiuda b-moll)

   • pierwsze pieśni do słów Tetmajera, cykle wariacji i sonaty fortepianowe

   • sonata d-moll na skrzypce i fortepian, cykle pieśni do słów Micińskiego

   • Uwertura koncertowa F, I symfonia f, II symfonia B (2 cz. koniec – fuga)

   • 1-aktowa opera ‘Hagith”

   • cykl 6-ciu „Pieśni miłosnych Hafiza” do testów średniowiecznego liryka perskiego

  • II okres

   • impresjonistyczny

   • fascynacje sztuką helleńską, orientalizmem

   • odejście od ciężkiej faktury na rzecz zabawy barwą i figurami dźwiękowymi

   • ornamentalna i śpiewna linia melodyczna

   • II seria „Pieśni miłosnych Hafiza”, „Pieśni księżniczki z baśni”

   • 2 cykle-tryptyki-poematy fortepianowe: „Metopy”, „Maski”

   • Cykl 3 poematów na skrzypce i fort. „Mity” (Źródło aretuzy, Narcyz, Driady i Pan)

   • I koncert skrzypcowy – 1 częściowy, impresjonistyczny, inspirowany wierszem Micińskiego, orientalno-egzotyczny charakter, orkiestra – barwne tło

   • III symfonia „Pieśń o nocy” – na tenor solo, chór i orkiestrę, do tekstów liryka perskiego, na ogromną orkiestrę

   • Król Roger” – 3-aktowa opera do tekstu Iwaszkiewicza, tematyka mistyczno-oriantelno-religijna, espresjonistyczna (jak obie jego opery)

  • III okres

   • poprzedza go okres poszukiwań i wahań, powraca do form klasycznych

   • okres narodowy

   • ludowość, folklor góralski, kurpiowski, prosta melodyka

   • Pieśni kurpiowskie” – 6 pieśni na chór a capella

   • Harnasie” – balet z tenorem solo i chórem do libretta Iwaszkiewicza, melodie z autentycznych góralskich

   • 20 mazurków – wykorzystują folklor góralski

   • IV symfonia koncertująca – na orkiestrę i fortepian, dedykowana Rubinsteinowi, 3 części, rytm oberka w finale

   • II koncert skrzypcowy – 1-częściowy, motywy podhalańskie,

   • Słopiewienie” – cykl 5 pieśni do słów Tuwima

   • Stabat Mater” – głosy solowe, chór ,orkiestra, łacińska sekwencja przetłumaczona

   • Veni Creator” – hymn i dwa fragmenty litanii na sopran ,chór żeński i orkiestrę

 1. Inni

  • Ludomir Różycki – kompozytor awangardowy, tworzył poematy symfoniczne

  • Grzegorz Fittelberg – wybitny dyrygent,

  • Apolinary Szeluto – znany bardziej jako pianista niż jako kompozytor

WITOLD LUTOSŁAWSKI

 1. Ogólnie

  • Z rodziny ziemiańskiej, studiował w konserwatorium warszawskim fortepian i kompozycję

  • Prywatnie grał na skrzypcach, studiował matematykę

  • Współtworzył Polskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie

  • Nauczyciel kompozycji na całym świecie, honorowy członek akademii artystycznych

 2. I okres twórczości – folkloryzm, neoklasycyzm

  • neoklasyczne: wariacje na orkiestrę, sonata fortepianowa, Wariacje na temat Paganiniego, I symfonia, Lacrimosa

  • Stylizacje folkloru: melodie ludowe na fortepian, mała suita na orkiestrę, tryptyk śląski na sopran i orkiestrę, Bukoliki (fort), Preludia taneczne na klarnet i fortepian

  • Harmonizuje gotowe melodie ludowe z własnym stylem harmonicznym

  • Koncert na orkiestrę – połączenie tendencji klasycyzujących z folklorem

  • Uwertura na smyczki – pierwsza próba oparcia się na materiale 12-tonowym

 3. II okres twórczości – przejściowy

  • podstawy harmoniki 12-dźwiękowej – mogła ulegać przemianom (transpozycje, inwersja itd.)

  • Muzyka żałobna” – dedykowana pamięci Bartoka, ścisła organizacja dźwięków, forma fazowa – faza wstępna, fazę główna, kulminacja, epilog (nic wspólnego z cyklicznością)

  • 5 pieśni do Kazimiery Iłłakowiczówny, 3 postludia na orkiestrę

 4. III okres twórczości – aleatoryzm kontrolowany

  • ale elementy dzieła ściśle zapisane, swoboda tylko w czasie trwania

  • dźwięki realizowane w przybliżeniu

  • odcinki ad libitum – dowolne w partiach, ale w całości określone w minutach i sekundach

  • Gry weneckie” – na orkiestrę, technika aleatoryczna

  • Kwartet smyczkowy, II i III symfonia – koncepcja formy dwufazowej – ma przyciągać uwagę słuchacza (psychologia odbioru)

  • Livre pour orchestre” – 4 rozdziały z interludiami

  • koncert wiolonczelowy – dedykowany Rostropowiczowi, 1-cz

  • Przestrzenie snu” – na baryton i orkiestrę

  • Forma łańcuchowa – zachodzące na siebie wątki muzyczne ( „Mi-parti” na orkiestrę, Łańcuch I – na orkiestrę kameralną, Łańcuch II na skrzypce i orkiestrę, Łańcuch III – na orkiestrę

  • Łączyła własne pomysły z elementami tradycyjnymi – Koncert podwójny na obój i harfę – nawiązuje do koncertu klasycznego budową formalną

  • IV Symfonia – jedno z ostatnich dzieł, do końca prowadził intensywną działalność kompozytorską

akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *