Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

1. Metody analizy ekonomicznej.

 1. metoda porównań

 2. metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych

 1. Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

 1. pomiar produkcji

 2. zdolność produkcyjna

 3. analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania)

 1. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.

 1. podział kosztów

 2. układ rodzajowy i układ kalkulacyjny

 3. próg rentowności

 4. analiza kosztów pracy

 1. Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi

 1. produkcyjność środków trwałych

 2. wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny

 1. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa

 1. aktywa i pasywa

 2. pokrycie finansowe majątku trwałego

Serwis ploterów jest konieczny firmie. serwis ploterów HP Poznań i okolice

serwis ploterów Umowa serwisowa dotycząca plotera HP

[caption id="" align="alignright" width="150"]Pewność to zaskakujących zalet jakie ma umowa naserwis ploterów.naprawa ploterów HP[/caption]

serwis ploterów Gdy szukasz serwisu ploterów w Poznaniu lub okolicach, jest wiele firm do wyboru. Na przykład na ploterach HP pracuje jednorazowo nieco ponad trzy tysiące certyfikowanych techników. Oferują oni szybki czas realizacji zleceń i zapewniają usługi na najwyższym poziomie. Niektóre z oferowanych usług obejmują naprawę i wymianę maszyn, jak również naprawę i wymianę części.